Aplikasi My- eCLASS Peneraju Kecekapan dan Kelancaran Kelas Online

Pengenalan teknologi Aplikasi My-eCLASS telah membuka ruang baru kepada para pensyarah, khususnya Pensyarah di Politeknik mengalami satu pembaharuan dalam pengendalian, pengurusan dan kelancaran kelas online.

Kelancaran kelas online menjadi lebih efisyen apabila ‘tools’ pengendalian kelas online berada di satu platform khusus yang menjadi ‘One Stop Centre’ untuk dijadikan medan rujukan kepada pelajar dan juga pensyarah.

Leave a Comment

Your email address will not be published.