SMART MATH App

AI (Artificial Intelligence)

ANDA WAJIB TAHU

Pengenalan kepada AI Technology

AI (Artificial Intelligence) atau Kecerdasan Buatan adalah teknologi yang memberi keupayaan kepada mesin untuk melaksanakan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, dan pengenalan. Dengan kemajuan pesat dalam bidang ini, AI berpotensi untuk mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, dari pekerjaan dan pendidikan hingga kesihatan dan perkhidmatan pelanggan.

EDIT FOTO & VIDEO

Teknologi AI mempercepatkan dan meningkatkan proses penyuntingan, menghasilkan hasil yang berkualiti tinggi dalam tempoh masa yang singkat.

SLIDE PEMBENTANGAN PROJEK

Keupayaan untuk melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks membuat slide pembentangan projek, AI boleh memberikan pelbagai manfaat seperti penciptaan Slide, cadangan rekabentuk, peningkatan visual dan penulisan kandungan.

MEMBUAT CARTA & GRAF

AI boleh secara automatik memilih jenis carta atau graf yang paling sesuai berdasarkan data yang dimasukkan. Ini menjimatkan masa dan usaha dalam memilih dan menyesuaikan jenis visualisasi.

MENGANALISA DATA

Keupayaan menganalisis data dengan pelbagai cara bergantung kepada jenis analisis yang diperlukan dan keperluan projek. Berikut adalah beberapa cara AI dapat menganalisis data, seperti Pemprosesan Bahasa Semulajadi (NLP), Analisis Kelompok dan Klaster, Pengelompokan dan Pengklasifikasian dan pelbagai analisis lain.

Innovative Learning, Empowered Futures

Copyright ©️ SMART MATH-eCLASS
Created By:
IMTIAZ YT Kemaman Team

Home

Kelas
Online

Nota & Formula
Penting

Soalan
Latihan

Games &
Quiz

Bantuan
Guru