SMART MATH-eCLASS

Kefahaman & penerangan lebih mendalam

Kelas SESI LIVE - Zoom/GMeet

Bantuan Daripada Guru

Pembelajaran yang disesuaikan untuk membantu meningkatkan kemahiran dan menarik minat pelajar dalam subjek matematik.. Aplikasi ini direka untuk mereka yang ingin belajar matematik dengan lebih efektif, mudah dicapai di mana-mana sahaja.

KELAS PERSENDIRIAN

Kelas Persendirian adalah satu ciri yang direka khas untuk memberikan pelajar pengalaman pembelajaran yang lebih fokus dan disesuaikan. Dengan Kelas Persendirian, pelajar akan mendapat perhatian peribadi dari guru, membolehkan mereka untuk belajar mengikut kadar mereka sendiri dan menerima bimbingan yang disesuaikan dengan keperluan pembelajaran mereka.

SOKONGAN KAUNSELING

Membantu pelajar mengatasi tekanan, kebimbangan, dan cabaran emosi yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran matematik. Pelajar boleh berkongsi masalah dan mendapatkan bimbingan daripada Guru & Kaunselor sekolah yang berpengalaman.

FORUM PERBINCANGAN

Platform untuk menggalakkan interaksi dan kolaborasi antara pelajar, guru, dan ibu bapa yang menggunakan Aplikasi ini. Ahli komuniti boleh bertukar idea, bertanya soalan, berkongsi pengalaman, dan mencari penyelesaian bersama untuk pelbagai cabaran pembelajaran matematik.

GANJARAN & PENGHARGAAN

Direka untuk menggalakkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan dan bermanfaat. Seterusnya dapat membantu meningkatkan semangat dan keterlibatan pelajar dalam pembelajaran matematik.

Innovative Learning, Empowered Futures

Copyright ©️ SMART MATH-eCLASS
Created By:
IMTIAZ YT Kemaman Team

Home

Kelas
Online

Nota & Formula
Penting

Soalan
Latihan

Pengenalan 
Teknologi AI

Quiz /
Games